30 augusti 2005

Frihet

Lyssnande på ett radioprogram, The Lost Generation, som handlade om ungdomar mellar 16-18 år man kallar för NEET. Engelsmän gillar, om ej älskar, förkortningar, och denna betyder ’not in education, employment or training’. De försöker att engagera dem i olika typer av utbildningar, och betalar dem för att göra det. De måste komma i tid för att få sina pengar och efter 14 veckor fick de en Ipod.

Vad som slog mig var att de som intervjuades var glada över att komma in i en rutin; att de måste gå upp på morgonen för att gå till skolan och de var tvugna att gå och lägga sig i tid för att orka med det hela. Vi behöver alla rutiner, och även vissa krav, verkar det, för att må bra.

Med detta kommer frågeställningar om vad frihet egentligen är och vad gör att en människa mår bra? Vissa bloggar som jag tittat in i beskriver vissa sina depressioner och vilka piller de tar för detta. Piller kan man behöva för att ta sig ur en kris, men att leva på dem konstant kan inte vara nyttigt.

För mig verkar det som om man endast kan vara fri i en struktur, eller i ett sammanhang, eller i relation till någonting eller någon. Vi finner t.ex. trygghet i en relation där parten är klar om sina egna gränser, och kan utrycka dem. Om den andre inte vet vart han/hon börjar eller slutar, vet man inte vart man har denne. Eller?

Viktor Frakl, som överlevde Förintelsen, skrev om sina uppleveleser att “...everything can be taken from man but one thing: the last of the human freedoms – to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to chose one’s own way. […] …the way they bore their suffering was a genuine inner achievement. It is this spiritual freedom – which cannot be taken away – that makes life meaningful and purposeful.”

I en värld där vi uppmuntras till yttre frihet, finner vi oss snarare bundna av ångest och depression. Men även fast Viktor Frankl befann sig i ett koncentrationsläger, så fann han frihet inom sig själv. Han fann en plats inombords som ingen kunde röra eller förnedra, och varifrån han kunde hämta styrkan att överleva. Han fann en inre mening.

Hans bok ‘Man’s Search for Meaning’ (finns säkert på svenska) är värd att läsas.