30 december 2005

Att leva i nuet

SVDs 'Idag' sida kör med två artikelserier som är väldigt intressanta, dels om snällhet som jag nämner nedan, och dels om att leva i nuet och att vara närvarande. Jag har inte hunnit läsa allt men artikeln med Bengt Brülde är intressant. Han forskar om vad som gör oss lyckliga och inte är det materiella ting.

För mig verkar det som om vi lever i värld som är 'counter-intuitive' på brist på ett annat uttryck. Den struktur vi byggt upp ligger till motsatts till vad vi egentligen känner och upplever. Den politik vi för och de värderingar vi byggt upp i samhället går stick i stäv med vad vi egentligen upplever. Det krävs därför extra energi att bryta sig loss från detta, att våga känna efter istället för att gå på vad man borde uppleva. Men gör man inte det så blir man nog ganska stressad känslomässigt. Eller vad tycker du?

3 Comments:

Anonymous Björn said...

Jo nog låter dem orden visa alltid. Jag tror förvisso att det är lätt att ryckas med av sådana ord på grund av vår längtan efter kärlek och äkthet - det verksr som alla söker den men få finner den och de som finner den lyckas inte alltid behålla den. Frågan om var man ska leta är alltid aktuell. Att ta hand om sig själv tror jag är en bra start. Att ha mod att göra det är en annan sak, särskilt om det innebär avsteg från de normer man har lärt sig att man "ska ha" och särekilt om det innebär risk att bli utesluten eller utesluta sig själv, ur den gemenskap man har, ty lycka är enligt min mening intimt förknippad med vilka relationer man har omkring sig. Men som jag antydde i början av denna text: den är inte allt, vår lycka är också beroende av det materiella. Så är det utan tvivel. Allas välmående och lycka påverkas t ex av om vi har en bostad eller inte.

Artiklarna om snällhet verkar bra. Jag har bara läst den femte. Men den ligger också på köksbordet sedan några dagar och är diskuterad tillsammans med flera av mina vänner.

Kram B

måndag, januari 02, 2006  
Blogger CV said...

Jag vet inte om du bor i Stockholmstrakten, men utifall att:
det är bloggträff lördag den 21 januari, start vid 15-tiden.
Läs mer här:
http://www.kulturbloggen.com/2006/01/bloggtrff_lrdag.html
Vore kul om du dök upp.

tisdag, januari 10, 2006  
Anonymous Meru said...

Björn, du är alltid lika klok.

Vi har vissa grundläggande behov, som bostad, mat osv, men dessa är som sagt grundläggande - för fysisk och psykisk hälsa. Men sedan har vi mkt djupare behov - andliga behov.

När vi inte förstår att dessa är andliga behov tror vi att förbättrad bostad, mat, sex etc kommer att tillfredställa oss.

Det är därför många mkt framgångsrika personer är mkt olyckliga, för de har uppnått allt som man någonsin kan tänka sig, men den inre tomheten har inte försvunnit.

torsdag, januari 12, 2006  

Skicka en kommentar

<< Home