29 december 2005

Sekularisering

Den här kommentaren i SVD tyckte jag var ytlig och påvisar en viss oförmåga att förstå dynamiken runt sekularism och fundamentalism. Detta är iochförsig inte lätta ämnen, men återigen så ser man en forskare som tror att sekularismen är neutral och rationell, till skillnad från religion.

Hmm.

Rationalitet betyder i viss mån logik och logik är i stort sett A + B = AB = C. När det gäller sekularism så antar man att Gud inte har någon betydelse för våra liv och att det inte finns något bortom detta liv. Därför blir det naturligt att komma till slutsatsen att man skall fokusera på att förbättra det här livet genom ekonomisk utveckling och vetenskap. Att endast fråga hur och inte varför.

Religösa eller andliga människor är också religiösa men de baserar dessa på andra antaganden, ofta baserade på egna erfarenheter.

Religioner har i många fall haft förmågan att skilja människor från varandra och därför var en sekularisering nödvändig. Sekularismen har sedan tagit över som 'religion' och trängt bort andra sätt att se på tillvaron. Vi har utvecklat en relativism och gränslöshet som inte har varit av godo för människor och nu reagerar vissa religiösa genom att gå tillbaka till rötterna, genom att sätta upp gränser och regler, mångt och mycket som en reaktion till relativismen.

Artikelförfattaren skriver: "Naturligtvis står inte sekulariseringen inför något sammanbrott, men den ständiga kritiken från religiöst och politiskt håll fräter på tilltron till rationellt tänkande, det fria ordet och en sekulariserad politisk kultur. Det är dags att bjuda motstånd."

Det verkar som om han ser ett motsattsförhållande som han vill bestrida. Som jag ser det är det egentligen samma typ av mentalitet, endast andra sidan av samma mynt. Samma högmod, samma rättfärdiga
mentalitet, samma vilja att skilja människor från varandra.

Detta är bara vad jag tycker.

Typ.