30 januari 2006

Hamas

Ikväll satt, och kanske sitter, 'Mellanösternkvarteten' och diskuterar valresultatet i Palestina. De vet inte vad de ska göra med Hamas. Vad jag tycker är 'lustigt' är att de koncentrerar sig på att Hamas i sin konstitution inte accepterar Israel som stat. Som jag förstår det så accepterar inte Israel Palestina, så då står de väl på samma nivå? Det är inte undra på att Palestinierna är förbittrade på västländernas dubbelstandard.

När det gäller danskarnas karikatyr av Muhammed i Jyllands-Posten så har de nu tvingats till att be on ursäkt, för danska företag (och även svenska och norska) har blivit bojkottade, och människor hotade. Jag tyckte de kunde bett om ursäkt tidigare. Ett civilicerat tänkande betyder att man ser till den andre först. Om något inte är kränkande för en själv, betyder det inte automatiskt att det inte är kränkande för andra. Om det man säger eller gör upprör någon annan så backar man.

Detta handlar om olika typer av rätt, om gränserna mellan yttrandefrihet och religionsfrihet. Yttrandefrihet är såklart en viktig frihet, men jag undrar om inte den underliggande konflikten grundar sig på om det finns någonting som är 'heligt' eller inte.

Yttrandefriheten är speciellt viktig för både danskar och holländare, men jag tycker ändå att den viktigaste principen är att man skall visa respekt för varje individ. Jag får fundera vidare på det här.

2 Comments:

Blogger Vonkis said...

"Danmark" borde lära sig konflikthantering. Det första jag fick lära mig var att det är den som känner sig kränkt som har tolkningsföreträde, inte den som kränkte, sedan spelar det ingen roll att det inte alls var meningen att kränka. Det är uppöevelsen som är det primära, inte syftet.

Sedan är ju frågan vad som var syftet med att publicera bilderna. Skulle den så kallade arabvärlden "sättar på plats"?

måndag, januari 30, 2006  
Anonymous meru said...

Ja, jag håller med dig om tolkningföreträde. Rädslan är dock att personer som Stalin och Hitler får tolkningföreträde och jag antar att motviljan till att vilja be om ursäkt kommer från den tanken. Men då gör man likhetstecken mellan islam och totaliarism, vilket är farligt, för att inte tala om fel.

Man tänker helt enkelt inte, och i kombination med en viss arrogans, så går det fel.

tisdag, januari 31, 2006  

Skicka en kommentar

<< Home