15 januari 2006

Nu kör vi igång!


Bhagavad-gita är egentligen ett kapitel ur det stora sankrit eposet Mahabharata. Den består av 700 verser och är ett samtal mellan Krishna och hans vän Arjuna.

När vi kommer in i Mahabharatas berättelser så befinner sig alla i Kurukshetra, en helig plats, och de församlade står uppdelade i två arméer, redo för att kriga mot varandra.

Arjuna ber Krishna att föra fram hans vagn, dragna av hästar, till mitten av självaste slagfältet, och där bryter Arjuna ihop. Detta är inledningen av Bhagavad-gita (Bg) som vi följer i första kapitlet.

Innan dess så berättar Mahabharata hur det kunde komma sig att dessa krigare inte kunde undvika total konfrontation. Detta är en komlicerad historia, men det kan vara bra att ha någon typ av bakgrund.

Dritarashtra och Pandu var bröder, men eftersom Dritarashtra var blind så blev Pandu kung i riket. Pandu dog tyvärr tidigt och hans broder tog upp ansvaret tills Pandus fem söner, Yuddhistira, Bhima, Arjuna, Nakula och Sahadeva blev tillräckligt gamla.

Dritarashtras söner, ledda av Duryodhana, ville själva leda tronen, och i många år försökte de att lura och även döda Pandavasönerna. De lyckades med att lura av dem kungariket i ett falskt tärningspel, och inga försök till medling eller förhandligar kunde hindra frammarschen av ett krig.

Detta är på ett sätt en intrig där människans inre strider med avund, girighet osv kommer till sin spets. Jag tror att vi alla kan erfara att livet är som ett stort slagfält - om inte i det yttre, så i det inre. Därför så tror jag att Bg kan tala till oss alla.

Jag fick inte tag på en svensk upplaga i elektronisk form, men jag knappar in verserna allteftersom. Jag ser fram emot att gå igenom Bg på det här sättet, även om det kan vara en utmaning. Det kan få mig att fundera lite djupare på Bg's innebörd och försöka att hitta sätt att förmedla dess texter så att man lätt kan förstå dem.

Min plan är i alla fall att skriva ned några verser i taget och kanske diskutera vad som sägs och hur texten berör mig. För mig är det ett öppet forum där vem som vill kan vara med i diskussionerna och komma med sina egna funderingar. Själv tycker jag att min förståelse fördjupas när jag diskuterar olika saker med andra. Så känn dig välkommen att komma med alla möjliga och omöjliga funderingar.