15 mars 2006

Dawkins

Om du vill höra Richard Dawkins tala, lyssna på Start of the Week från den 13 Mars. De är andra ateister i programmet, och vår biskop här i Oxford. Lyssna på de antaganden de gör - och de skall vara vetenskapsmän! Andrew Marr är min favorit reporter.