10 juli 2006

Lycka

Engligt forskare på Princeton University, så är länken mellan pengar och lycka illusorisk.

Tänker på Bhagavad-gita 5.22:

"An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them."

BG går lite djupare genom att säga att lyckan inte finns på det fysiska planet eftersom vadhelst man njuter av har en början och ett slut. Det betyder inte att man inte erfar njutning eller njuter, men att man inte söker näring på det planet. Det är inte där man lägger sina kort.