10 augusti 2006

2020

Jag lyssnade just på Costing the Earth, BBC Radio4, om Sveriges mål att bli oberoende från olja tills 2020. Det var ett intressant program som gav ett entusiastiskt intryck av Sverige.

Det får mig att tänka igen på egoism etc. När man säger att människans starkaste drivkraft är egoism, så drar man oftast slutsatsen att man därför ska vara självisk. Alla för sig, typ. Men egennyttan tjänas bäst när man sammarbetar; när man tänker på allas bästa.

2 Comments:

Blogger batti said...

Du vet att jag kommer kommenterat detta... :-)

Och när man tänker på andra gör med det för att man själv mår bra av det... Och på det sättet blir även det en självisk handling...

fredag, augusti 11, 2006  
Blogger Meru said...

Ja, jag lyckades!!!:)

Javisst, men inom själviskhetens domän, så finns det en skillnad mellan att se sig själv som en konkurrent och att se sig som en 'teamplayer'.

Vad jag är emot är när man säger att människans djupaste drivkraft är egoism. Jag skulle vilja säga att den allra största drivkraften är att ge och få kärlek.

Visst är det en sorts själviskhet i det, men en diametral skillnad från att se människan som enbart ute efter ens egen njutning, utan hänsyn för andra. Sköt dig själv och skit i andra, typ.

Problemet med kommunismen har ju varit att det kollektiva har trampat ned individen, och problemet med viss sorts liberalism är att individen satts framför det kollektiva på ett absolut sätt.

Det finns en mellanväg...

fredag, augusti 11, 2006  

Skicka en kommentar

<< Home